АИТВ – ИНФЕКЦИЯСЫН ЖҰҚТЫРҒАНДАРҒА ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ КӨМЕКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ШЕТЕЛДІК ЖӘНЕ ОТАНДЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ. Әдебиетке шолу

Жазба жазу күні: 17-03-2017 Автор(ы): Эльмира А. Аликеева 1, http://orcid.org/0000-0003-4658-2299 Жумагали К. Исмаилов 1, Эльмира А. Берикова 2, Алтын М. Арингазина 3 1 Туберкулез проблемаларының Ұлттық орталығы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы; 2 "Қоғамдық денсаулық сақтау жоғары мектебі" Қазақстандық Медицина Университеті, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

УДК 616 – 002.5 – 084: 616. 98: 578. 828. 6   АИТВ – ИНФЕКЦИЯСЫН ЖҰҚТЫРҒАНДАРҒАТУБЕРКУЛЕЗГЕҚАРСЫКӨМЕКТІҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢШЕТЕЛДІКЖӘНЕОТАНДЫҚТӘЖІРИБЕСІ. Әдебиеткешолу   Эльмира А. Аликеева 1, http://orcid.org/0000-0003-4658-2299 Жумагали К. Исмаилов 1, Эльмира А. Берикова 2, Алтын М. Арингазина 3   1 Туберкулез проблемаларының Ұл... Читать далее

год: 2017 выпуск №1

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ӘЙЕЛДЕРДІҢ ВАКЦИНА ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ АЛУ ЖӘНЕ СЕНІМІ ТУРАЛЫ САУАЛНАМА БОЙЫНША НӘТИЖЕЛЕРІ

Жазба жазу күні: 17-03-2017 Автор(ы): Асель Ж. Байбусинова 1,http://orcid.org/ 0000-0003-3447-6245 Акмарал К. Мусаханова 2.,http://orcid.org/0000-0002-0399-5045 Гульнар М. Шалгумбаева 1,http://orcid.org/0000-0003-3310-4490 1Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан; 2 Медициналық кеңсе ЖШС "Medconsults", Астана қ., Қазақстан.

УДК 614.2-614.47 (574.41)   ШЫҒЫСҚАЗАҚСТАНОБЛЫСЫНЫҢӘЙЕЛДЕРДІҢ ВАКЦИНА ЕНГІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТАЛУЖӘНЕСЕНІМІТУРАЛЫСАУАЛНАМАБОЙЫНШАНӘТИЖЕЛЕРІ   Асель Ж. Байбусинова 1,http://orcid.org/ 0000-0003-3447-6245 Акмарал К. Мусаханова 2.,http://orcid.org/0000-0002-0399-5045 Гульнар М. Шалгумбаева 1,http://orcid.org/0000-0003-3310-4490   1Семей қаласының Мемлекеттік меди... Читать далее

год: 2017 выпуск №1

ПАВЛОДАР ОБЛАСЫНЫҢХАЛКЫНЫҢДИАБЕТТІКРЕТИНОПАТИЯСЫСКРИННИНГІ

Жазба жазу күні: 17-03-2017 Автор(ы): Бахытжан М. Капанов 1, Юлия М. Семенова 2 http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Сауле О. Габдулгазизова 2, Карлыгаш А. Кайрхан 2 Айнаш С. Майжанова 2, Фариза С. Маткеримова 2, Aнселм Кампик 3 1Павлодар қаласының аймақтық офтальмология диспансері, Павлодар қ., Қазақстан 2Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан 3 Людвиг-Максиммилиан атындағы офтальмология клиникасы, Мюнхен қ., Германия

УДК 617.735:616.379   ПАВЛОДАР ОБЛАСЫНЫҢХАЛКЫНЫҢДИАБЕТТІКРЕТИНОПАТИЯСЫСКРИННИНГІ   Бахытжан М. Капанов 1, Юлия М. Семенова 2 http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Сауле О. Габдулгазизова 2, Карлыгаш А. Кайрхан 2 Айнаш С. Майжанова 2, Фариза С. Маткеримова 2, Aнселм Кампик 3 1Павлодар қаласының аймақтық офтальмология диспансері, Павлодар қ... Читать далее

год: 2017 выпуск №1

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫЖҮКТІӘЙЕЛДЕРДІҢМЕДИКО-ӘЛЕУМЕТТІКБЕЙНЕСІЖӘНЕЖҮКТІӘЙЕЛДЕРДІҢӘЛЕУМЕТТІКЖӘНЕПСИХОЛОГИЯЛЫҚҚЫЗМЕТТЕРТУРАЛЫАҚПАРАТТАНУЫ

Жазба жазу күні: 17-03-2017 Автор(ы): Тогжан Ж. Шалаганова 1, http://orcid.org/0000-0002-1552-0346 Юлия М. Семенова 1, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Karen Malone 2, http://orcid.org/0000-0002-2733-1921 Жазира Е. Оразгалиева 1, http://orcid.org/0000-0002-9933-3336 Маржан А. Даулетьярова 1, http://orcid.org/0000-0001-8178-4051 1 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Семей қ., Қазақстан; 2 Батыс Сидней университеті, Сидней, Австралия

УДК 614.2+618.2: 336.717.15-005.57 СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНДАҒЫЖҮКТІӘЙЕЛДЕРДІҢМЕДИКО-ӘЛЕУМЕТТІКБЕЙНЕСІЖӘНЕЖҮКТІӘЙЕЛДЕРДІҢӘЛЕУМЕТТІКЖӘНЕПСИХОЛОГИЯЛЫҚҚЫЗМЕТТЕРТУРАЛЫАҚПАРАТТАНУЫ   Тогжан Ж. Шалаганова 1, http://orcid.org/0000-0002-1552-0346 Юлия М. Семенова 1, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Karen Malone 2, http://orcid.org/0000-0002-2733-1921 Жазира Е. Оразга... Читать далее

год: 2017 выпуск №1

ЖАТЫР МОЙНЫНЫҢ ФОНДЫҚ АУРУЛАРЫН ЕМДЕУДЕГІ КЕДЕРГІЛЕР

Жазба жазу күні: 17-03-2017 Автор(ы): Жазира Е. Оразгалиева 1, http://orcid.org/0000-0002-9933-3336 Юлия М. Семенова 1, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Карен Малон 2, http://orcid.org/0000-0002-2733-1921 Маржан А. Даулетьярова 1, http://orcid.org/0000-0001-8178-4051 Тогжан Ж. Шалаганова 1, http://orcid.org/0000-0002-1552-0346 1Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан; 2 Батыс Сидней университеті, Сидней, Австралия

УДК 614.2-618.146-08   ЖАТЫР МОЙНЫНЫҢФОНДЫҚАУРУЛАРЫН ЕМДЕУДЕГІКЕДЕРГІЛЕР   Жазира Е. Оразгалиева 1, http://orcid.org/0000-0002-9933-3336 Юлия М. Семенова 1, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Карен Малон 2, http://orcid.org/0000-0002-2733-1921 Маржан А. Даулетьярова 1, http://orcid.org/0000-0001-8178-4051 Тогжан Ж. Шалаганова 1, h... Читать далее

год: 2017 выпуск №1