СИМПТОМАТОЛОГИЯЛЫҚ ПРОФИЛДІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚ НӘСІПТЕРДІҢ ЖАҢА ПСИХОАКТИВТЫҢ «ВАННАҒА АРНАЛҒАН ТҰЗДАРДЫҢ» ТӘУЕЛДІЛІГІ: КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҢДАЙ

Жазба жазу күні: 05-07-2016 Автор(ы): Мария В. Прилуцкая 1,2, Франческо Саверио Берсани3 1 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан 2 Нашақорлық медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық ғылыми-практикалық орталығы, Павлодар, Қазақстан 3 Рим қаласының Сапиенца Университеті, Рим, Италия

УДК 616.89   СИМПТОМАТОЛОГИЯЛЫҚПРОФИЛДІҢ ПАТОЛОГИЯЛЫҚНӘСІПТЕРДІҢ ЖАҢАПСИХОАКТИВТЫҢ «ВАННАҒААРНАЛҒАНТҰЗДАРДЫҢ» ТӘУЕЛДІЛІГІ:КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҢДАЙ   Мария В. Прилуцкая 1,2, Франческо Саверио Берсани3   1 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан 2 Нашақорлық медициналық-әлеуметтік проблемаларының республикалық ғ... Читать далее

год: 2016 выпуск №3

ҚАЗІРГІ УАҚЫТТА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАНЫҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ ЖӘНЕ КЕДЕРГІЛЕРІ, КӨЗ-ҚАРАС: ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ

Жазба жазу күні: 05-07-2016 Автор(ы): Асель Ж. Байбусинова 1, http://orcid.org/0000-0003-3447-6245 Акмарал К. Мусаханова 2, Гульнар М. Шалгумбаева 1, http://orcid.org/0000-0003-3310-4490 1Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Жалпы дәрігерлік тәжірибе бойынша интернатура, дипломнан кейінгі және қосымша білім беру кафедрасы, Семей қ., Қазақстан; 2 Медициналық кеңсе ЖШС "Medconsults", Астана қ., Қазақстан.

УДК 614.2-614.47-616-084   ҚАЗІРГІ УАҚЫТТАВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКАНЫҢМӘСЕЛЕЛЕРІЖӘНЕКЕДЕРГІЛЕРІ, КӨЗ-ҚАРАС: ӘДЕБИЕТКЕШОЛУ   Асель Ж. Байбусинова 1,http://orcid.org/0000-0003-3447-6245 Акмарал К. Мусаханова 2, Гульнар М. Шалгумбаева 1,http://orcid.org/0000-0003-3310-4490   1Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Жалпы дәрігерлік тәжірибе бойынша и... Читать далее

год: 2016 выпуск №3

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРІ АРАСЫНДАҒЫ АРТЫҚ САЛМАҚТЫҢ, СЕМІЗДІКТІҢ ЖӘНЕ ДҰРЫС ТАМАҚТАНБАУДЫҢ ТАРАЛУЫНА ТАЛДАУ

Жазба жазу күні: 05-07-2016 Автор(ы): Кундыз Д. Турлыбекова 1, Толебай К. Рахыпбеков 1, http://orcid.org/0000-0003-9232-1579 Аркадий А. Котляр 2-3, Зайтуна А. Хисметова 1, Наталья Е. Глушкова 1, http://orcid.org/0000-0003-1400-8436 1 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Қоғамдық денсаулық сақтау және информатика кафедрасы, Семей қ., Қазақстан; 2 «Каплан» клиникасы, Реховот қ., Израиль; 3 «Интегративная медицина» клиникасы, Ришон Лe-Цион қ., Израиль.

УДК614.2:374.33   Түйіндеме   ШЫҒЫСҚАЗАҚСТАНОБЛЫСЫ ЖАСӨСПІРІМДЕРІАРАСЫНДАҒЫАРТЫҚСАЛМАҚТЫҢ, СЕМІЗДІКТІҢЖӘНЕДҰРЫСТАМАҚТАНБАУДЫҢ ТАРАЛУЫНА ТАЛДАУ   Кундыз Д. Турлыбекова 1, Толебай К. Рахыпбеков 1, http://orcid.org/0000-0003-9232-1579 Аркадий А. Котляр 2-3, Зайтуна А. Хисметова 1, Наталья Е. Глушкова 1, http://orcid.org/0000-0003-1400-... Читать далее

год: 2016 выпуск №3

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ПЕРИНАТАЛЬДЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ МЕДИКО-ГЕНЕТИКАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ БОЙЫНША 2010 ЖЫЛДАН 2015 ЖЫЛДЫҢ І ЖАРТЫСЫ АРАЛЫҒЫНДА ТУА ПАЙДА БОЛҒАН АҚАУЛАРДЫҢ КЕЗДЕСУ ЖИІЛІГІНІҢ ТӨМЕНДЕУІ

Жазба жазу күні: 05-07-2016 Автор(ы): Назира Б. Маусымбаева 1, http://orcid.org/0000-0002-9074-6302 Гульяш А. Танышева 1,2, http://orcid.org/0000-0002-9074-6302 Галина Ю. Курамова 2, http://orcid.org/0000-0001-9391-5944 Юлия А. Ларионова 2, http://orcid.org/0000-0001-7330-613X Гульназ Ж. Саркучикова1, http://orcid.org/0000-0001-6562-5421 Амина Ж. Намазова 1, Айжан О. Кенесары 1, Мақпал З. Курмангалиева 1 1 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Акушерия және гинекология бойынша интернатура және резидентура кафедрасы, Семей қ., Казахстан 2 ШЖҚ КМК Семей қаласының Перинатальды орталығы, Семей, Казахстан

УДК616-053.1 - 005.935.3   СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢПЕРИНАТАЛЬДЫОРТАЛЫҒЫНЫҢМЕДИКО-ГЕНЕТИКАЛЫҚКӨРСЕТКІШТЕРІБОЙЫНША 2010 ЖЫЛДАН 2015 ЖЫЛДЫҢІЖАРТЫСЫАРАЛЫҒЫНДАТУА ПАЙДА БОЛҒАНАҚАУЛАРДЫҢКЕЗДЕСУЖИІЛІГІНІҢТӨМЕНДЕУІ   Назира Б. Маусымбаева 1,  http://orcid.org/0000-0002-9074-6302 Гульяш А. Танышева 1,2,  http://orcid.org/0000-0002-9074-6302 Гали... Читать далее

год: 2016 выпуск №3

ШАП ЖАРЫҒЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ОПЕРАЦИЯ ЖАСАЛҒАН НАУҚАСТАРДЫҢ ӨМІР САПАСЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫ БАҒА БЕРУ

Жазба жазу күні: 05-07-2016 Автор(ы): Мейірбек Ж. Аймағамбетов, http://orcid.org/0000-0003-4699-8200 Айдар Д. Раимханов, http://orcid.org/0000-0001-6613-6400 Даурен Б. Аужанов, http://orcid.org/0000-0001-8378-0054 Медет Ә. Әуенов, http://orcid.org/0000-0002-1809-9091 Жандос Е. Жагниев, http://orcid.org/0000-0002-7954-8284 Берик Т. Карибаев, http://orcid.org/0000-0002-6490-0273 Ақерке Макенқызы, http://orcid.org/0000-0001-8139-0829 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Интернатура бойынша хирургия кафедрасы, Семей, Казакстан

УДК 616.681-007.43-089.168.7   ШАП ЖАРЫҒЫНАБАЙЛАНЫСТЫОПЕРАЦИЯ ЖАСАЛҒАННАУҚАСТАРДЫҢӨМІРСАПАСЫНА САЛЫСТЫРМАЛЫБАҒАБЕРУ   Мейірбек Ж. Аймағамбетов, http://orcid.org/0000-0003-4699-8200 Айдар Д. Раимханов, http://orcid.org/0000-0001-6613-6400 Даурен Б. Аужанов, http://orcid.org/0000-0001-8378-0054 Медет Ә. Әуенов, http://orcid.org/0000-0002-1809-9091 Жандос Е. Жагниев, http://orcid.org/0000-... Читать далее

год: 2016 выпуск №3