МЕДИЦИНАЛЫҚАҚПАРАТТЫҚЖҮЙЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ХИРУРГИЯЛЫҚБӨЛІМҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢЖҰМЫСУАҚЫТЫНБӨЛУГЕСАЛЫСТЫРМАЛЫАНАЛИЗЖАСАУ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Жанат Р. Баймаганбет, http://orcid.org/0000-0001-9818-495X Даулет К. Алдынгуров, http://orcid.org/0000-0002-3872-1263 Асхат Ж. Бекбосынов, http://orcid.org/0000-0001-5571-4973 Айдар А. Кусаинов, http://orcid.org/0000-0002-4615-9928 Мурат Е. Темиржанов, http://orcid.org/0000-0002-7126-3508 Жаркын А. Куаныш, http://orcid.org/0000-0001-6537-3834 Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан Республикасы

УДК 614.2:617 Түйіндеме   МЕДИЦИНАЛЫҚАҚПАРАТТЫҚЖҮЙЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ХИРУРГИЯЛЫҚБӨЛІМҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢЖҰМЫСУАҚЫТЫНБӨЛУГЕСАЛЫСТЫРМАЛЫАНАЛИЗЖАСАУ   Жанат Р. Баймаганбет, http://orcid.org/0000-0001-9818-495X Даулет К. Алдынгуров, http://orcid.org/0000-0002-3872-1263 Асхат Ж. Бекбосынов, http://orcid.org/0000-0001-5571-4973 Айдар А. Кусаинов, http://orcid.org/0000-00... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫМЕНКОЛЛЕДЖСТУДЕНТТЕРІНІҢСАЛАУАТТЫӨМІРСАЛТЫНҰСТАНУШЫЛЫҚ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Ақбота К.Таңжарық, http://orcid.org/0000-0002-2448-6012 Аян О. Мысаев, http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Асель К. Жанатбекова, http://orcid.org/0000-0003-0314-9583 Қымбат М. Абдығалиева, http://orcid.org/0000-0002-7916-0407 Наргиз Амангельды, http://orcid.org/0000-0002-1135-1629 Даулет К. Алдынгуров, http://orcid.org/0000-0003-0915-7664 Семей мемлекеттік медицина университеті, Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы, Семей қ., Қазақстан;

УДК 614.2-613.96-17.023.32 Түйіндеме ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫМЕНКОЛЛЕДЖСТУДЕНТТЕРІНІҢСАЛАУАТТЫӨМІРСАЛТЫНҰСТАНУШЫЛЫҚ   Ақбота К.Таңжарық, http://orcid.org/0000-0002-2448-6012 Аян О. Мысаев, http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Асель К. Жанатбекова, http://orcid.org/0000-0003-0314-9583 Қымбат М. Абдығалиева, http://orcid.org/0000-0002-7916-0407 Наргиз Амангельды, http://orcid.... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

СЕМЕЙ КАЛАСЫНЫҢМЕМЛЕКЕТТІКМЕДИЦИНАУНИВЕРСИТЕТІНІҢБІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА РЕФРАКЦИЯ АНОМАЛИЯСЫНЫҢТАРАЛУЫ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Назерке Б. Кайыржанова 1, http://orcid.org/0000-0001-5585-5135 Аян О. Мысаев 1,http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Касымхан А. Тлеубаев 2,http://orcid.org/0000-0002-7906-2719 Альмира К. Ахметова 1, http://orcid.org/0000-0002-8938-3401 1 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Семей қ., Қазақстан; 2 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті Павлодар филиалы, Павлодар қ., Қазақстан

УДК 617.726-009.12-08-057.87 Түйіндеме СЕМЕЙ КАЛАСЫНЫҢМЕМЛЕКЕТТІКМЕДИЦИНАУНИВЕРСИТЕТІНІҢБІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА РЕФРАКЦИЯ АНОМАЛИЯСЫНЫҢТАРАЛУЫ   Назерке Б. Кайыржанова 1, http://orcid.org/0000-0001-5585-5135 Аян О. Мысаев 1,http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Касымхан А. Тлеубаев 2,http://orcid.org/0000-0002-7906-2719 Альмира К. Ахметова 1, http:... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ТІК ІШЕКТІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ БАР НАУҚАСТАРДА ТАМЫР ЭНДОТЕЛИІ ҚЫЗМЕТІ МЕН ГЕМОСТАЗ ЖҮЙЕСІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫН КОРРЕКЦИЯЛАУ ТӘЖІРИБЕСІ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Лаура А. Пак, http://orcid.org/0000-0002-5249-3359 Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Онкология және визуальді диагностика кафедрасы, Семей қаласы, Қазақстан Республикасы

УДК 616.351-006-611.018.74-612.117-08 Түйіндеме ТІК ІШЕКТІҢҚАТЕРЛІІСІГІБАРНАУҚАСТАРДАТАМЫРЭНДОТЕЛИІҚЫЗМЕТІМЕНГЕМОСТАЗЖҮЙЕСІНІҢБҰЗЫЛЫСТАРЫНКОРРЕКЦИЯЛАУТӘЖІРИБЕСІ   Лаура А. Пак, http://orcid.org/0000-0002-5249-3359   Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Онкология және визуальді диагностика кафедрасы, Семей қаласы, Қазақстан Республикасы   Қатерлі ісіктердің қауіпт... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ЛИНДАННЫҢӘСЕРІМЕНТЫШҚАНДАРДЫҢАНАЛЫҚБЕЗДЕРІНІҢТҮЙІРШІКТІЖАСУШАЛАРЫНЫҢМОРФОЛОГИЯЛЫҚСИПАТТАМАСЫ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Ару Д. Балмагамбетова ¹, http://org/0000-0003-1151-5651 Гульмира А. Журабекова ¹, http://orcid.org/0000-0002-2166-3095 Гуидо Маккиарелли ², http://orcid.org/0000-0003-1040-5338 Мария Грация Пальмерини ², http://orcid.org/0000-0003-3171-5888 Стефания Анарита Ноттола ³, http://orcid.org/0000-0003-1829-5989 ¹ Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медицина университеті, Қалыпты және топографиялық анатомия кафедрасы, Микроскопия орталығы Өмір, денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау ғылымдар кафедрасы, Актөбе қ., Қазақстан; ²Л´Акуила университеті, Анатомия, гистология, сот медицинасы және ортопедия кафедрасы, «Пьетро М. Мотта» атындағы электрондық микроскопия зертханасы, Л´Акуила қ., Италия; ³ Ла-Сапиенза университеті Рим қ., Италия

УДК 618.11:616 -092.9:615.285.428 Түйін   ЛИНДАННЫҢӘСЕРІМЕНТЫШҚАНДАРДЫҢАНАЛЫҚБЕЗДЕРІНІҢТҮЙІРШІКТІЖАСУШАЛАРЫНЫҢМОРФОЛОГИЯЛЫҚСИПАТТАМАСЫ   Ару Д. Балмагамбетова ¹, http://org/0000-0003-1151-5651 Гульмира А. Журабекова ¹, http://orcid.org/0000-0002-2166-3095 Гуидо Маккиарелли ², http://orcid.org/0000-0003-1040-5338 Мария Грация Пальмерини ², htt... Читать далее

год: 2016 выпуск №2