STATISTICA ЖӘНЕ SPSS СТАТИСТИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ ПАКЕТТЕРІН ҚОЛДАНУМЕН СИПАТТАУШЫ СТАТИСТИКА

Жазба жазу күні: 25-03-2016 Автор(ы): Андрей М. Гржибовский1-4, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498, Сергей В. Иванов5, http://orcid.org/0000-0003-0254-3941 Мария А. Горбатова2, http://orcid.org/0000-0002-6363-9595 1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан; 4 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей; 5 И. И. Мечников атынд. Солтүстік – Батыс мемлекеттік медициналық университеті, Санкт-Петербург қ., Ресей.

Получена: 11 декабря 2015 / Принята: 18 января 2016 / Опубликована online: 25 Марта 2016   УДК 614.2 + 303.4 STATISTICAЖӘНЕSPSS СТАТИСТИКАЛЫҚБАҒДАРЛАМАЛАРЫПАКЕТТЕРІНҚОЛДАНУМЕНСИПАТТАУШЫСТАТИСТИКА   Андрей М. Гржибовский1-4, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498, Сергей В. Иванов5,http://orcid.org/0000-0003-0254-3941 Мария А. Горбатова2,http://orcid.org/0000-0002-6363-9595   1 Қ... Читать далее

год: 2016 выпуск №1

АТЕРОГЕНЕЗ ЖӘНЕ ҚАБЫНУ

Жазба жазу күні: 25-03-2016 Автор(ы): Альфия Ө. Аймағамбетова, http://orcid.org/0000-0003-1496-3281 Семей Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан. «Медицина» мамандығы бойынша PhD студенті

Получена: 20 декабря 2015 / Принята: 8 февраля 2016 / Опубликована online: 25 марта 2016   УДК 616.13-004.6-616-092 Түйіндеме АТЕРОГЕНЕЗ ЖӘНЕҚАБЫНУ   Альфия Ө. Аймағамбетова, http://orcid.org/0000-0003-1496-3281   Семей Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан. «Медицина» мамандығыбойынша PhD студенті   Кіріспе: Мақалада,... Читать далее

год: 2016 выпуск №1

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯНЫҢӘРТҮРЛІ ӘДІСТЕРДІҢСАЛЫСТЫРМАЛЫБАҒАЛАУ

Жазба жазу күні: 25-03-2016 Автор(ы): Айгерім Б. Раимжанова, http://orcid.org/0000-0003-0478-2655 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан «Медицина» мамандығы бойынша 2 жылдық оқу магистранты

Получена: 12 января 2016 / Принята: 1 февраля 2016 / Опубликована online: 25 марта 2016   УДК: 616.366-002-089-616-053.9   Түіндіме   ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯНЫҢӘРТҮРЛІ ӘДІСТЕРДІҢСАЛЫСТЫРМАЛЫБАҒАЛАУ   Айгерім Б. Раимжанова,  http://orcid.org/0000-0003-0478-2655   Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан «Медицина» мам... Читать далее

год: 2016 выпуск №1

ПЕРИТОНЕАЛДЫ КАНЦЕРОМАТОЗ КЕЗІНДЕГІ ІШПЕРДЕНІҢМИНЕРАЛИЗАЦИЯСЫ

Жазба жазу күні: 25-03-2016 Автор(ы): Шамиль Х. Ганцев1, http://orcid.org/0000-0001-6613-6400 Рената Ш. Ишмуратова, http://orcid.org/0000-0001-7334-2456 Сергей В. Соломенный1, http://orcid.org/0000-0001-5784-7075 Шамиль Р. Кзыргалин1, http://orcid.org/0000-0001-9721-108X 1 Онкология және патологиялық анатомия курсымен хирургия және онкология кафедрасы 2 Орталық ғылыми – зерттеу зертханасы, Башкирия мемлекеттік медицина университеті онкология ғылыми – зерттеу институты, Уфа қ., Ресей Федерациясы

Получена: 24 ноября 2015 / Принята: 23 февраля 2016 / Опубликована online: 25 марта 2016   УДК 616-006.6-091 Түйіндеме ПЕРИТОНЕАЛДЫ КАНЦЕРОМАТОЗ КЕЗІНДЕГІ ІШПЕРДЕНІҢМИНЕРАЛИЗАЦИЯСЫ   Шамиль Х. Ганцев1, http://orcid.org/0000-0001-6613-6400 Рената Ш. Ишмуратова, http://orcid.org/0000-0001-7334-2456 Сергей В. Соломенный1, http://orcid.org/0000-0001-5784-7075 Шамиль... Читать далее

год: 2016 выпуск №1

РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚЖӘНЕЖАНҰЯЛЫҚАНАМНЕЗІ БАРӘЙЕЛДЕРДЕГІСҮТБЕЗІОБЫРЫНЫНЫҢ КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЯЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Жазба жазу күні: 25-03-2016 Автор(ы): Бакытбек А. Апсаликов 1, http://orcid.org/0000-0001-6983-9224 Зухра А. Манамбаева 1, http://orcid.org/0000-0002-2456-1166 Толеген К. Раисов 2,http://orcid.org/0000-0002-5859-1160 Данияр Т. Раисов 1, http://orcid.org/0000-0002-3872-1263 Данияр К. Алдынгуров 3,http://orcid.org/0000-0002-8148-6617 Адильжан С. Масадыков 4, http://orcid.org/0000-0003-2136-3735 Улжан Т. Толебаева 1, http://orcid.org/0000-0002-8451-3051 1 Семей қаласының. Мемлекеттік медицина университеті, Онкология және визуальді диагностика кафедрасы, Семей қ., Қазақстан Республикасы; 2 С.Ж. Асфендияров атындағы Қазақ Ұлттық медицина университеті, Валеология кафедрасы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 3 Алматы қаласының өңірлік онкологиялық диспансер, Алматы қ., Қазақстан Республикасы 4 Өңірлік онкологиялық диспансер, Өскемен қ., Қазақстан Республикасы

Получена: 28 декабря 2015 / Принята: 5 февраля 2016 / Опубликована online: 25 марта 2016   УДК: 618.19-006-614.876 (574.41)    Түйіндеме РАДИОЭКОЛОГИЯЛЫҚЖӘНЕЖАНҰЯЛЫҚАНАМНЕЗІ БАРӘЙЕЛДЕРДЕГІСҮТБЕЗІОБЫРЫНЫНЫҢ КЛИНИКО - МОРФОЛОГИЯЛЫҚЕРЕКШЕЛІКТЕРІ   Бакытбек А. Апсаликов 1, http://orcid.org/0000-0001-6983-9224 Зухра А. Манамбаева 1, http://orcid.org/0000-0002-24... Читать далее

год: 2016 выпуск №1