ҚАЗАҚСТАННЫҢ ӘР ТҮРЛІ ОБЛЫСТАРЫНДА ТАРАЛҒАН M. TUBERCULOSIS ИЗОЛЯТТАРЫНЫҢ ИЗОНИАЗИДКЕ ТӨЗІМДІЛІГІН АНЫҚТАЙТЫН KATG, FABG-INHA, AHPC-OXYR ГЕНДЕРІНДЕГІ МУТАЦИЯЛАРДЫ АНЫҚТАУ

Жазба жазу күні: 05-12-2014 Автор(ы): 1 А.Ж. Ахметова, 1 С.Е. Рахимова, 2 Л.Т. Чингисова, 1 К.Е. Берикханова, 1 Р.Б. Исаева, 1 А.Р. Акильжанова 1 Өмір туралы ғылымдар орталығы, Назарбаев Университеті, Астана 2 Қазақстан Республикасы Туберкулез Проблемаларының Ұлттық Орталығы, Алматы

Түйін БұлжұмыстаҚазақстанның 3 облысындағы (Алматы, Қостанай жәнеҚызылорда) жаңажағдайларарасынанбөлініп алынған M. tuberculosis изоляттарыныңизониазидкетөзімділіктіанықтайтынгендеріндемутациялардыңтаралусипатыменспектрібағаланды. АталғаноблыстардатаралғанM. tuberculosis популяциясына изониазидке төзімділікке жауап беретін katG-генінде мутациялардың 315-шікодондабасымдылықкөрсетуі(сәйкесінше 97,1... Читать далее

год: 2014 выпуск №5

ДӘСТҮРЛІ ҚЫТАЙ МЕДИЦИНАСЫНЫҢ ТҰРҒЫСЫНАН ЭНУРЕЗДІҢ ДИАГНОСТИКАСЫ МЕН ЕМІ

Жазба жазу күні: 08-12-2014 Автор(ы): А.М. Абдухалыков, А.Ж. Медетова, Э.Ж. Искандирова, Қ.А. Сартаева, Г.А. Шагиева, Б.О. Сахова Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті

Біздің республикамызда балалар және жасөспірімдер арасында энурез жиі кездесетін ауру болып саналады және өзіне көп көңіл аударатын аурулардың бірі (9,8%). Өкінішке орай, бүгінгі күнге дейін бұл патологияны емдеуде эффективті медикаментозды әдістер жоқтың қасы. Сол себепті бұл мәселені шешуде дәстүрлі қытай медицинасы (ДҚМ) әдісін қолдануға болады. Біздің зерттеулер Қ.А. Ясауи атындағы ХҚТУ-ң жүй... Читать далее

год: 2014 выпуск №6

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫ БОЙЫНША БАЛАЛАРДАҒЫ ТУА ПАЙДА БОЛҒАН ЖҮРЕК АҚАУЫНЫҢ КӨРСЕТКІШ ЖИІЛІГІ

Жазба жазу күні: 08-12-2014 Автор(ы): А.Ж. Абылгазинова, д.м.н. М.Р. Мадиева, к.м.н. Т.Х. Рымбаева Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті

ТЖА жиілілігі халықаралық мәліметтер бойынша 1000 жаңа туған нәресте 4-17 дейін құбылады, ол диагностика сапасына, ақпарат есебінің жиынның толықтығына бірекелкі көзқарастың жоқ болуына байланысты болу керек. [Яковлева Т.В., 2006 ж.]. 30% барлық туа біткен жүрек ақауының құрылымында туа біткен жүрек ақауына келеді (ТЖА), олар перинаталды және жас өлім көрсеткіштеріне қомақты үлес енгізеді, мүгедек... Читать далее

год: 2014 выпуск №6

ҚАН ҚҰЮ ОРТАЛЫҒЫ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ ДЕНСАУЛЫҒЫН ҚОРҒАУ АСПЕКТІЛЕРІ

Жазба жазу күні: 08-12-2014 Автор(ы): А.Б. Алтынкан, Д.К. Нурмуканов Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті

Жұмыстыңөзектілігі: Күнделікті бүкіл әлемде және Қазақстанда медициналық қызметкерлер кәсіби зақымдануға ұшырайды. Шет елдік статистика мәліметтеріне сүйенсек стационардағы  медициналық қызметкерлердің кәсіби қауіп қатерге ұшырауы құрылыс, өндіріс, коммуналдық қызмет кезіндегі қатерлерден жоғары.Соның ішінде қан құю орталығының қызметкерлері ерекше қауіп қатерге бейім топты құрайды. Өкінішке... Читать далее

год: 2014 выпуск №6

ЖЕДЕЛ АППЕНДИЦИТТІҢ ҚАБЫНБАЛЫ ИНФИЛЬТРАЦИЯСЫ КЕЗІНДЕГІ АППЕНДЭКТОМИЯ

Жазба жазу күні: 08-12-2014 Автор(ы): А.К. Ашубаева Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті

Өзектілігі Соқыр ішек күмбезінің қабынбалы инфильтрациясы көріністерінде классикалық аппендэктомия – құрт тәрізді өсіндінің тұқылын кисетті тігіске енгізу мүмкін емес. Өйткені соқыр ішектің ригидті тіні кисетті тігісті тарту кезінде тіннің жырылуына, ал жалпақ кисетті тігісті салу септикалық қуыстың пайда болуына әкеледі. Бұл өз кезегінде ішек жыланкөзі, ішек аралық абсцесс, перитонит сияқт... Читать далее

год: 2014 выпуск №6