ОСТЕОСИНТЕЗ ФИКСАТОРАМИ С ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОЙ ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ И ЧРЕЗКОСТНЫЙ ОСТЕОСИНТЕЗ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ ПРОКСИМАЛЬНОГО И ДИСТАЛЬНОГО СЕГМЕНТА ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Автор(ы): С.К. Нурланов КГП на ПХВ «Детская областная больница», г. Павлодар

Тұжырым ОҚУШЫЛАРДЫҢ ПРОКСИМАЛДЫ СЫНЫҚТАРЫНДАҒЫ ЖӘНЕ ДИСТАЛЬДЫ ЫЙЫҚ СҮЙЕГІНІҢ САРАЛЫМЫНДАҒЫ СҮЙЕК АРАЛЫҚ ОСТЕОСИНТЕЗІ ЖӘНЕ ТЕРМАМИХАНИКАЛЫҚ ЖАДЫ БАР ОСТЕОСИНТЕЗ ФИКСАТОРМИЯЛЫҚ ТҮРІ Мектептің орта және жоғарғы буынындағы балалар мен жас өспірімдердің иық сүйектері мен буындарының айналасындағы сынуын емдеу кезіндегі клиникалық байқаудыңқорытындысы бойынша, сүйектердің сынуын салу кезінде сүйек сыны... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

ЛЕЧЕНИЕ ДИСЛИПИДЕМИИ МЕТОДОМ ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОЙ ГЕМОКОРРЕКЦИИ (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ)

Автор(ы): О.Н. Гарбузенко КГКП «Городская больница №1», г. Павлодар Урологическое отделение

Тұжырым ЭКСТРАКОРПОРАЛЬДІК ГЕМОКОРРЕКЦИЯ ӘДІСІМЕН ДИСЛИПИДЕМИЯНЫ ЕМДЕУ  (КЛИНИКАЛЫҚ ЖАҒДАЙ) О.Н. Гарбузенко Науқаста плазмалық липоидозымен экстракорпральдік гемокоррекцияны қолдану, клиникалык әйгіленсін жоюды рұқсат етеді және қанның биохимиялық көрсеткішін жақсартады – бұл нәтиже уақытша сипатты алып жүреді, алты кешікпей плазмаферезалармен қайиаланып әлдендірілуі керек. Қысқа мерзі... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

СЛУЧАЙ ТЯЖЕЛОЙ ДВУХСТОРОННЕЙ ТОТАЛЬНОЙ ПНЕВМОНИИ

Автор(ы): М.Н. Оспанова Медицинский центр ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Жезказган

Тұжырым ӨКПЕНІҢ ЕКІ ЖАҚТЫ ҚАБЫНУЫНЫҢ АУЫР ТҮРІ М.Н. Оспанова Оның бағыты әдеттегідей емес, өкпеніңқабынуының ауыр түрі соңғы кездерде көп кездеседі, ТОРС түрі арқылы, тыны алу жолдарындағы аурудыңқатты қозуы,шықшыт без шошуы, қызылша, тұмау ауруларына қатты ұқсайды. Осы аурудың басты ерекшелігі жалпы улану белгісіне ие болу, оны жоспар бойынша кейіңгіге қалдырады, бірақөкпеде оның барлығы көрінед... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЯГКОЙ ПОДКЛАДКИ BISICO SOFTBASE PRIMER ДЛЯ ПЕРЕБАЗИРОВКИ СЪЕМНЫХ ПРОТЕЗОВ

Автор(ы): С.К. Кабдыканов Государственный медицинский университет г.Семей Кафедра стоматологических дисциплин

Тұжырым BISICO SOFTBASE PRIMER ЖҰМСАҚ ТӨСЕНІШІН АЛМАЛЫ ПРОТЕЗДЕРДІ ҚАЙТА БАЗИСТЕУГЕ ТӘЖЕРИБЕ ҚОЛДАНУ С.К. Кабдыканов BISICO Softbase Primer материалын ескірген, көп уақыт бойы қолданыста жүрген протезі бар науқастарға қайта базистеуде жұмсақ төсеніш ретінде қолдану зерттелінді. Зерттеу нәтижесінде протездіңқолма-қол дайындалатынына, протездің бекітілуі мен тұрақтылығының, шайнау қызметінің жақсар... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

ОДОНТОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ФРОНТАЛЬНЫХ И ЖЕВАТЕЛЬНЫХ ЗУБОВ ЖИТЕЛЕЙ СЕМИПАЛАТИНСКОГО РЕГИОНА

Автор(ы): Р.К. Пшембаева Государственный медицинский университет города Семей Кафедра стоматологических дисциплин

Резюме Изучение морфофункциональных характеристик резцов и моляров выявило, что для жителей Семипалатинского региона присущи следующие одонтологические признаки: прямоугольная форма вестибулярной поверхности резцов и выраженность лопатообразной формы верхних резцов, а также для женщин зоны максимального радиационного риска характерны редуцированная форма латерального резца верхней челюсти и выраж... Читать далее

год: 2012 выпуск №1