ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ ЖҮЙЕСІНДЕ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТКЕРДІҢ ӘЛЕУМЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕРДІ КӨРСЕТУІ КЕЗІНДЕ КӘСІБИ ҚҰЗЫРЕТТЕРІНІҢ ҚАЛЫПТАСУЫ

Жазба жазу күні: 18-01-2016 Автор(ы): Ж. Д. Тұрсынбекова Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы; Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебі, «Әлеуметтік-басқарушылық технологиялар» кафедрасы, Астана қ. Қазақстан

УДК 614.2-364-781(574) ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢДЕНСАУЛЫҚСАҚТАУЖҮЙЕСІНДЕӘЛЕУМЕТТІКҚЫЗМЕТКЕРДІҢӘЛЕУМЕТТІКҚЫЗМЕТТЕРДІКӨРСЕТУІКЕЗІНДЕКӘСІБИҚҰЗЫРЕТТЕРІНІҢҚАЛЫПТАСУЫ   Ж. Д. Тұрсынбекова   Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару академиясы; Мемлекеттік саясаттың ұлттық мектебі, «Әлеуметтік-басқарушылық технологиялар» кафедрасы, Астана қ. ... Читать далее

год: 2015 выпуск №6