СЕМЕЙ КАЛАСЫНЫҢМЕМЛЕКЕТТІКМЕДИЦИНАУНИВЕРСИТЕТІНІҢБІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА РЕФРАКЦИЯ АНОМАЛИЯСЫНЫҢТАРАЛУЫ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Назерке Б. Кайыржанова 1, http://orcid.org/0000-0001-5585-5135 Аян О. Мысаев 1,http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Касымхан А. Тлеубаев 2,http://orcid.org/0000-0002-7906-2719 Альмира К. Ахметова 1, http://orcid.org/0000-0002-8938-3401 1 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Семей қ., Қазақстан; 2 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті Павлодар филиалы, Павлодар қ., Қазақстан

УДК 617.726-009.12-08-057.87 Түйіндеме СЕМЕЙ КАЛАСЫНЫҢМЕМЛЕКЕТТІКМЕДИЦИНАУНИВЕРСИТЕТІНІҢБІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕР АРАСЫНДА РЕФРАКЦИЯ АНОМАЛИЯСЫНЫҢТАРАЛУЫ   Назерке Б. Кайыржанова 1, http://orcid.org/0000-0001-5585-5135 Аян О. Мысаев 1,http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Касымхан А. Тлеубаев 2,http://orcid.org/0000-0002-7906-2719 Альмира К. Ахметова 1, http:... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫМЕНКОЛЛЕДЖСТУДЕНТТЕРІНІҢСАЛАУАТТЫӨМІРСАЛТЫНҰСТАНУШЫЛЫҚ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Ақбота К.Таңжарық, http://orcid.org/0000-0002-2448-6012 Аян О. Мысаев, http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Асель К. Жанатбекова, http://orcid.org/0000-0003-0314-9583 Қымбат М. Абдығалиева, http://orcid.org/0000-0002-7916-0407 Наргиз Амангельды, http://orcid.org/0000-0002-1135-1629 Даулет К. Алдынгуров, http://orcid.org/0000-0003-0915-7664 Семей мемлекеттік медицина университеті, Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы, Семей қ., Қазақстан;

УДК 614.2-613.96-17.023.32 Түйіндеме ОРТА МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫМЕНКОЛЛЕДЖСТУДЕНТТЕРІНІҢСАЛАУАТТЫӨМІРСАЛТЫНҰСТАНУШЫЛЫҚ   Ақбота К.Таңжарық, http://orcid.org/0000-0002-2448-6012 Аян О. Мысаев, http://orcid.org/0000-0001-7332-4856 Асель К. Жанатбекова, http://orcid.org/0000-0003-0314-9583 Қымбат М. Абдығалиева, http://orcid.org/0000-0002-7916-0407 Наргиз Амангельды, http://orcid.... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

МЕДИЦИНАЛЫҚАҚПАРАТТЫҚЖҮЙЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ХИРУРГИЯЛЫҚБӨЛІМҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢЖҰМЫСУАҚЫТЫНБӨЛУГЕСАЛЫСТЫРМАЛЫАНАЛИЗЖАСАУ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Жанат Р. Баймаганбет, http://orcid.org/0000-0001-9818-495X Даулет К. Алдынгуров, http://orcid.org/0000-0002-3872-1263 Асхат Ж. Бекбосынов, http://orcid.org/0000-0001-5571-4973 Айдар А. Кусаинов, http://orcid.org/0000-0002-4615-9928 Мурат Е. Темиржанов, http://orcid.org/0000-0002-7126-3508 Жаркын А. Куаныш, http://orcid.org/0000-0001-6537-3834 Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан Республикасы

УДК 614.2:617 Түйіндеме   МЕДИЦИНАЛЫҚАҚПАРАТТЫҚЖҮЙЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУДЫ ХИРУРГИЯЛЫҚБӨЛІМҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢЖҰМЫСУАҚЫТЫНБӨЛУГЕСАЛЫСТЫРМАЛЫАНАЛИЗЖАСАУ   Жанат Р. Баймаганбет, http://orcid.org/0000-0001-9818-495X Даулет К. Алдынгуров, http://orcid.org/0000-0002-3872-1263 Асхат Ж. Бекбосынов, http://orcid.org/0000-0001-5571-4973 Айдар А. Кусаинов, http://orcid.org/0000-00... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

STATISTICA И SPSS БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ҚОЛДАНУМЕН ЕКІ ҚОСАРЛЫ ІРІКТЕМЕЛЕРДІҢ САНДЫҚ МӘЛІМЕТТЕРІН САЛЫСТЫРУ: ПАРАМЕТРЛІК ЖӘНЕ ПАРАМЕТРЛІК ЕМЕС КРИТЕРИЛЕР

Жазба жазу күні: 05-07-2016 Автор(ы): Андрей М. Гржибовский1-4, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498, Сергей В. Иванов5, http://orcid.org/0000-0003-0254-3941 Мария А. Горбатова2, http://orcid.org/0000-0002-6363-9595 1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан; 4 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей; 5 И. И. Мечников атынд. Солтүстік – Батыс мемлекеттік медициналық университеті, Санкт-Петербург қ., Ресей.

УДК 614.2 + 303.4   Түйіндеме STATISTICA И SPSS БАҒДАРЛАМАЛЫҚҚАМТАМАСЫЗЕТУДІҚОЛДАНУМЕНЕКІҚОСАРЛЫІРІКТЕМЕЛЕРДІҢСАНДЫҚМӘЛІМЕТТЕРІНСАЛЫСТЫРУ: ПАРАМЕТРЛІКЖӘНЕПАРАМЕТРЛІК ЕМЕСКРИТЕРИЛЕР   Андрей М. Гржибовский1-4, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498, Сергей В. Иванов5,http://orcid.org/0000-0003-0254-3941 Мария А. Горбатова2,http://orcid.org/0000-0002-6363-9595   1&n... Читать далее

год: 2016 выпуск №3

ЙОДПЕН АЗ МӨЛШЕРДЕ ТАМАҚТАЛҒАН, ЖАҢА ТУҒАН ЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДА, 131 I СӘУЛЕЛЕНДЕРУ КЕЙІН, ПЛАЗМАДА ТРИЙОДТИРОНИН, ТИРОКСИН ЖӘНЕ ТИРЕОТРОПИН ГОРМОНДАРЫНЫҢ ӨЗГЕРУЫ

Жазба жазу күні: 05-07-2016 Автор(ы): Нариаки Фуджимото 1*, http://orcid.org/0000-0002-8570-4001 Юмико Нитта 2 http://orcid.org/0000-0002-8002-2730 Сатору Ендо 3, http://orcid.org/0000-0001-5961-681X Масахару Хоши 1, http://orcid.org/0000-0001-6978-0883 1 Ғылыми зерттеу Радияция, биология және медицина ғылыми зерттеу институты, Хиросима Университеті, Хиросима, Жапония; 2 Сузугамини қыздар колледжі, Хиросима, Жапония; 3 Инженерияның жоғары мектебі, Хиросима Университеті, Хиросима, Жапония

UDC 616.44-616-092.4-614.876-616.393 ЙОДПЕН АЗ МӨЛШЕРДЕТАМАҚТАЛҒАН, ЖАҢАТУҒАНЕГЕУҚҰЙРЫҚТАРДА, 131 I СӘУЛЕЛЕНДЕРУКЕЙІН, ПЛАЗМАДАТРИЙОДТИРОНИН, ТИРОКСИН ЖӘНЕ ТИРЕОТРОПИН ГОРМОНДАРЫНЫҢӨЗГЕРУЫ   Нариаки Фуджимото 1*, http://orcid.org/0000-0002-8570-4001 Юмико Нитта 2 http://orcid.org/0000-0002-8002-2730 Сатору Ендо 3, http://orcid.org/0000-00... Читать далее

год: 2016 выпуск №3