ЖІТІ ЖӘНЕ СОЗЫЛМАЛЫ ЦЕРЕБРАЛДЫ ИШЕМИЯ КЕЗІНДЕГІ ЭПИЛЕПСИЯ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Дина Р. Хасанова 1, 2, http://orcid.org/0000-0002-8825-2346 Татьяна В. Данилова 1, 2, http://orcid.org/0000-0001-6926-6155 1 Ресей Федерациясы денсаулық сақтау Министрлігінің «Қазан мемлекеттік медициналық университеті» ЖКБ МББМ, БАФ және ПОҚ неврология және нейрохирургия кафедрасы, Қазан, Ресей 2 МАДМ «Аймақаралық клиникалық-диагностикалық орталық», ми қанайналымының жіті бұзылыстарымен неврологиялық бөлімі, Қазан, Ресей

УДК 616.85: 616.83  Түйіндеме   ЖІТІ ЖӘНЕ СОЗЫЛМАЛЫЦЕРЕБРАЛДЫИШЕМИЯКЕЗІНДЕГІЭПИЛЕПСИЯ   Дина Р. Хасанова 1, 2, http://orcid.org/0000-0002-8825-2346 Татьяна В. Данилова 1, 2, http://orcid.org/0000-0001-6926-6155   1 Ресей Федерациясы денсаулық сақтау Министрлігінің «Қазан мемлекеттік медициналық университеті»ЖКБ МББМ, БАФ және ПОҚ&... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ШАҢЫМЕН ҚАТЫНАСТА БОЛҒАН ЖҰМЫСШЫЛАРДАҒЫИММУНДЫ МЕХАНИЗМДЕРДІҢЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Борис Б. Фишман 1, http://orcid.org/0000-0002-2211-5998 Воля Г. Артамонова 2 Талгат Н. Хайбуллин 3, http://orcid.org/0000-0003-1886-0538 Светлана Н. Мякишева 1,4, http://orcid.org/0000-0001-9702-3759 1 ЯрославМудрый атындағы Новгород Мемелекеттік Университеті, Великий Новгород қ., Ресей 2 И.И. Мечников атындағы Солтүстік-Батыс Мемлекеттік Медицина Университеті, Санкт-Петербург қ., Ресей 3 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Семей қ., Қазақстан 4, Санкт-Петербург бойынша тұтынушылар құқықтарын және адам саулығын қорғау саласындағы қадағалау бойынша Федералды қызмет Басқармасы, Санкт-Петербург қ., Ресей.

УДК [616.2-57] (035.3)   Түйіндеме   ШАҢЫМЕН ҚАТЫНАСТА БОЛҒАН ЖҰМЫСШЫЛАРДАҒЫИММУНДЫ МЕХАНИЗМДЕРДІҢЕРЕКШЕЛІКТЕРІ   Борис Б. Фишман 1, http://orcid.org/0000-0002-2211-5998 Воля Г. Артамонова 2 Талгат Н. Хайбуллин 3, http://orcid.org/0000-0003-1886-0538 Светлана Н. Мякишева 1,4, http://orcid.org/0000-0001-9702-3759   1 ЯрославМ... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ӨКПЕНІҢШАҢДЫ АУЫРУЫ КЕЗІНДЕГІ МОРФОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚБЕЛГІЛЕРІ МЕН ГЕНДІ ЛОКУСТАРДЫҢГЕНЕТИКАЛЫҚПОЛИМОРФИЗМІНІҢЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Борис Б. Фишман 1, http://orcid.org/0000-0002-2211-5998 Талгат Н. Хайбуллин 2, http://orcid.org/0000-0003-1886-0538 Светлана Н. Мякишева 1,3, http://orcid.org/0000-0001-9702-3759 1 ЯрославМудрый атындағы Новгород Мемелекеттік Университеті, Великий Новгород қ., Ресей 2 Семей қаласының Мемлекеттік Медицина Университеті, Семей қ., Қазақстан 3, Санкт-Петербург бойынша тұтынушылар құқықтарын және адам саулығын қорғау саласындағы қадағалау бойынша Федералды қызмет Басқармасы, Санкт-Петербург қ., Ресей.

УДК [616.2-57] (035.3)   Түйіндеме   ӨКПЕНІҢШАҢДЫ АУЫРУЫ КЕЗІНДЕГІ МОРФОФИЗИОЛОГИЯЛЫҚБЕЛГІЛЕРІ МЕН ГЕНДІ ЛОКУСТАРДЫҢГЕНЕТИКАЛЫҚПОЛИМОРФИЗМІНІҢЕРЕКШЕЛІКТЕРІ   Борис Б. Фишман 1, http://orcid.org/0000-0002-2211-5998 Талгат Н. Хайбуллин 2, http://orcid.org/0000-0003-1886-0538 Светлана Н. Мякишева 1,3, http://orcid.org/0000-0001-9702-3759   1 Яро... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ЛИНДАННЫҢӘСЕРІМЕНТЫШҚАНДАРДЫҢАНАЛЫҚБЕЗДЕРІНІҢТҮЙІРШІКТІЖАСУШАЛАРЫНЫҢМОРФОЛОГИЯЛЫҚСИПАТТАМАСЫ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Ару Д. Балмагамбетова ¹, http://org/0000-0003-1151-5651 Гульмира А. Журабекова ¹, http://orcid.org/0000-0002-2166-3095 Гуидо Маккиарелли ², http://orcid.org/0000-0003-1040-5338 Мария Грация Пальмерини ², http://orcid.org/0000-0003-3171-5888 Стефания Анарита Ноттола ³, http://orcid.org/0000-0003-1829-5989 ¹ Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік медицина университеті, Қалыпты және топографиялық анатомия кафедрасы, Микроскопия орталығы Өмір, денсаулық сақтау және қоршаған ортаны қорғау ғылымдар кафедрасы, Актөбе қ., Қазақстан; ²Л´Акуила университеті, Анатомия, гистология, сот медицинасы және ортопедия кафедрасы, «Пьетро М. Мотта» атындағы электрондық микроскопия зертханасы, Л´Акуила қ., Италия; ³ Ла-Сапиенза университеті Рим қ., Италия

УДК 618.11:616 -092.9:615.285.428 Түйін   ЛИНДАННЫҢӘСЕРІМЕНТЫШҚАНДАРДЫҢАНАЛЫҚБЕЗДЕРІНІҢТҮЙІРШІКТІЖАСУШАЛАРЫНЫҢМОРФОЛОГИЯЛЫҚСИПАТТАМАСЫ   Ару Д. Балмагамбетова ¹, http://org/0000-0003-1151-5651 Гульмира А. Журабекова ¹, http://orcid.org/0000-0002-2166-3095 Гуидо Маккиарелли ², http://orcid.org/0000-0003-1040-5338 Мария Грация Пальмерини ², htt... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ТІК ІШЕКТІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ БАР НАУҚАСТАРДА ТАМЫР ЭНДОТЕЛИІ ҚЫЗМЕТІ МЕН ГЕМОСТАЗ ЖҮЙЕСІНІҢ БҰЗЫЛЫСТАРЫН КОРРЕКЦИЯЛАУ ТӘЖІРИБЕСІ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Лаура А. Пак, http://orcid.org/0000-0002-5249-3359 Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Онкология және визуальді диагностика кафедрасы, Семей қаласы, Қазақстан Республикасы

УДК 616.351-006-611.018.74-612.117-08 Түйіндеме ТІК ІШЕКТІҢҚАТЕРЛІІСІГІБАРНАУҚАСТАРДАТАМЫРЭНДОТЕЛИІҚЫЗМЕТІМЕНГЕМОСТАЗЖҮЙЕСІНІҢБҰЗЫЛЫСТАРЫНКОРРЕКЦИЯЛАУТӘЖІРИБЕСІ   Лаура А. Пак, http://orcid.org/0000-0002-5249-3359   Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Онкология және визуальді диагностика кафедрасы, Семей қаласы, Қазақстан Республикасы   Қатерлі ісіктердің қауіпт... Читать далее

год: 2016 выпуск №2