БРОНХИАЛДЫ АСТМАНЫҢ МЕНЕДЖМЕНТІ АЛГОРИТМІН РАНДОМИЗИРЛЕНГЕН КЛИНИКАЛЫҚ СЫНАҒЫ

Жазба жазу күні: 13-11-2015 Автор(ы): Г. З. Абдушукурова Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан

UDC 616.248-036.22:615.234   БРОНХИАЛДЫ АСТМАНЫҢ МЕНЕДЖМЕНТІ АЛГОРИТМІН РАНДОМИЗИРЛЕНГЕН КЛИНИКАЛЫҚ СЫНАҒЫ   Г. З. Абдушукурова   Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан   Соңғы жүзжылдықта бронхиалды астма клиникалық практикада сирек болатын аурулардың бірінен адамзат денсаулығына үлкен қауіп туғызатын өте көп тара... Читать далее

год: 2015 выпуск №5

ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДЕЛЕГАЦИЯНЫҢ НАШАҚОРЛЫҚҚА ТӘУЕЛДІЛЕРДІ ЕМДЕУ ЖӘНЕ САУЫҚТЫРУ БОЙЫНША МҮДДЕЛІ РЕСМИ ТҰЛҒАЛАРҒА АРНАЛҒАН ОҚЫТУ КУРСТАРЫНА (ТАЙЛАНД) ҚАТЫСУЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП

Жазба жазу күні: 13-11-2015 Автор(ы): М. В. Прилуцкая Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан

UDC 364.272 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ДЕЛЕГАЦИЯНЫҢНАШАҚОРЛЫҚҚА ТӘУЕЛДІЛЕРДІЕМДЕУЖӘНЕСАУЫҚТЫРУБОЙЫНШАМҮДДЕЛІРЕСМИТҰЛҒАЛАРҒААРНАЛҒАНОҚЫТУКУРСТАРЫНА (ТАЙЛАНД) ҚАТЫСУЫТУРАЛЫЕСЕП   М. В. Прилуцкая   Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан   Мақалада 2015 жылдың 24-31 тамызы аралығында Тайландта қазақстандық делегацияның нашақорлыққа тәуелділерді емд... Читать далее

год: 2015 выпуск №5

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨЛДЕНЕҢ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ЗЕРТТЕУЛЕР

Жазба жазу күні: 15-01-2016 Автор(ы): А. М. Гржибовский 1-4, С. В. Иванов 5, М. А. Горбатова 2 1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан; 4 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей; 5 И. И. Мечников атынд. Солтүстік – Батыс мемлекеттік медициналық университеті, Санкт-Петербург қ., Ресей.

УДК 614.2 + 303.4   ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫКӨЛДЕНЕҢ ЭКСПЕРИМЕНТАЛДЫ ЗЕРТТЕУЛЕР   А. М. Гржибовский 1-4, С. В. Иванов 5, М. А. Горбатова 2   1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркес... Читать далее

год: 2015 выпуск №6

БАУЫР ЭЛАСТОГРАФИЯСЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

Жазба жазу күні: 15-01-2016 Автор(ы): Л. Қасым1, З. К. Жумадилова1, Н. Р. Баркибаева1, А. Дажани2 1 Ішкі аурулар кафедрасы, Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан; 2 Гастроэнтерологиялық бөлімі, ADSC Center, Шарджа, Біріккен Араб Әмірліктері.

UDC 616.36-004-616-072   БАУЫР ЭЛАСТОГРАФИЯСЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАЛЫҚМҮМКІНДІКТЕРІ   Л. Қасым1, З. К. Жумадилова1, Н. Р. Баркибаева1, А. Дажани2   1Ішкі аурулар кафедрасы, Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан; 2 Гастроэнтерологиялық бөлімі, ADSC Center, Шарджа, Біріккен Араб Әмірліктері.   Кіріспе: Шолу жедел прогрессияға және асқынуға бейімді фиброз жә... Читать далее

год: 2015 выпуск №6

АЯҚ ТАМЫРЛАРЫНЫҢ АУРУЛАРЫ КЕЗІНДЕ НАУҚАСТАРҒА ВАККУМДЫ ТЕРАПИЯ ӘДІСІН ҚОЛДАНУЫНА ШОЛУ

Жазба жазу күні: 15-01-2016 Автор(ы): М. Ж. Еспенбетова1, Н. С. Изатуллаева2, Н. Е. Глушкова1, Ж. К. Заманбекова1, А. Д. Аманова1, Л. А. Аббасова1, Д. Е. Жангирова1, А. М. Досбаева1 1 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Қазақстан; 2 Консультациялық-диагностикалық емханасы «Ин-Витро+» қ.Семей, Қазақстан.

УДК 616-7:616.13-14   АЯҚТАМЫРЛАРЫНЫҢАУРУЛАРЫКЕЗІНДЕНАУҚАСТАРҒАВАККУМДЫТЕРАПИЯӘДІСІНҚОЛДАНУЫНАШОЛУ   М. Ж. Еспенбетова1, Н. С. Изатуллаева2, Н. Е. Глушкова1, Ж. К. Заманбекова1, А. Д. Аманова1, Л. А. Аббасова1, Д. Е. Жангирова1, А. М. Досбаева1   1Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Қазақстан; 2 Консультациялық-диагностикалық емханасы «Ин-Витро+»  қ.... Читать далее

год: 2015 выпуск №6