АЛЬФА-1 - АНТИТРИПСИН ТАПШЫЛЫҒЫЖӘНЕ ӨКПЕНІҢСОЗЫЛМАЛЫОБСТРУКТИВТІАУРУЫ

Жазба жазу күні: 25-03-2016 Автор(ы): Ардақ Н. Жұмағалиева, http://orcid.org/0000-0002-4928-1339 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан. «Медицина» мамандығы бойынша PhD докторанты.

Received: 27 January 2016 / Accepted: 22 February 2016 / Published online: 25 March 2016   UDC 616.234-002:577.212 АЛЬФА-1 - АНТИТРИПСИН ТАПШЫЛЫҒЫЖӘНЕ ӨКПЕНІҢСОЗЫЛМАЛЫОБСТРУКТИВТІАУРУЫ   Ардақ Н. Жұмағалиева, http://orcid.org/0000-0002-4928-1339   Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан. «Медицина» мамандығы бойынша PhD доктора... Читать далее

год: 2016 выпуск №1

STATISTICA И SPSS БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІ ҚОЛДАНУМЕН ЕКІ ТӘУЕЛСІЗ ІРІКТЕМЕЛЕРДІҢ САНДЫҚ МӘЛІМЕТТЕРІН САЛЫСТЫРУ: ПАРАМЕТРЛІК ЖӘНЕ ПАРАМЕТРЛІК ЕМЕС КРИТЕРИЛЕР

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Андрей М. Гржибовский1-4, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498, Сергей В. Иванов5, http://orcid.org/0000-0003-0254-3941 Мария А. Горбатова2, http://orcid.org/0000-0002-6363-9595 1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан; 4 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей; 5 И. И. Мечников атынд. Солтүстік – Батыс мемлекеттік медициналық университеті, Санкт-Петербург қ., Ресей.

УДК 614.2 + 303.4   Түйіндеме STATISTICA И SPSS БАҒДАРЛАМАЛЫҚҚАМТАМАСЫЗЕТУДІҚОЛДАНУМЕНЕКІТӘУЕЛСІЗІРІКТЕМЕЛЕРДІҢСАНДЫҚМӘЛІМЕТТЕРІНСАЛЫСТЫРУ: ПАРАМЕТРЛІКЖӘНЕПАРАМЕТРЛІК ЕМЕСКРИТЕРИЛЕР   Андрей М. Гржибовский1-4, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498, Сергей В. Иванов5,http://orcid.org/0000-0003-0254-3941 Мария А. Горбатова2,http://orcid.org/0000-0002-6363-9595   1&... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ДӘРІЛІК ТЕРАПИЯ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ИНДИКАТОРЛАРЫ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Aйгүл З. Мусина 1, http://orcid.org/0000-0003-4603-2131 Назгүл А. Сейтмағанбетова 1, http://orcid.org/0000-0002-7718-4464 Ләззат М. Жамалиева 1, http://orcid.org/0000-0003-3625-3651 Ғазиза Ә. Смағулова 1, http://orcid.org/0000-0001-7222-620X Андрей М. Гржибовский 2-5, http://orcid.org/0000-0002-5464-0498 1Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті, Ақтөбе қ., Қазақстан 2Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 3Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 4Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан; 5Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутск қ., Ресей;

УДК 615.015.2 Түйін ДӘРІЛІК ТЕРАПИЯ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУИНДИКАТОРЛАРЫ   Aйгүл З. Мусина 1, http://orcid.org/0000-0003-4603-2131 Назгүл А. Сейтмағанбетова 1, http://orcid.org/0000-0002-7718-4464 Ләззат М. Жамалиева 1, http://orcid.org/0000-0003-3625-3651 Ғазиза Ә. Смағулова 1, http://orcid.org/0000-0001-7222-620X Андрей М. Гржибовский... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

СУИЦИД СОҢҒЫ ЗЕРТТЕУЛЕР НӘТИЖЕЛЕРІНІҢ НЕГІЗІНДЕ ОҢТҮСТІК КОРЕЯ МЕН ЖАПОНИЯ АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ АЛДЫН АЛУ ҮШІН СІЛТЕМЕЛЕР ШАРАЛАР: КӨЗҚАРАС АЗИЯ ҚАЛҒАН ЖӘНЕ ӘЛЕМДЕГІ АДАМНЫҢ ӨЗІН-ӨЗІ АЛДЫН АЛУ ҮШІН БОЛАШАҚ ШАРАЛАРДЫ ӘЗІРЛЕУ КЕЗІНДЕ ПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТИІС

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Кен Иное1, http://orcid.org/0000-0002-0710-481X Найля Чайжунусова2, http://orcid.org/0000-0002-6660-7118 Масахару Хоши3, http://orcid.org/0000-0001-6978-0883 Йошихиро Носо4, http://orcid.org/0000-0003-3477-1260 Нобуо Такейчи 5,6, http://orcid.org/0000-0002-3445-0025 Наргуль Оспанова7, http://orcid.org/0000-0002-2351-5720 Тимур Молдагалиев7, http://orcid.org/0000-0002-2351-5720 Жанат Сарсембина7, http://orcid.org/0000-0002-2351-5720 Акерке Калиева8, http://orcid.org/0000-0001-8235-8572 Улжан Джамединова8, http://orcid.org/0000-0001-8235-8572 Шолпан Чегедекова8, http://orcid.org/0000-0001-8235-8572 Алуа Шарапиева8, http://orcid.org/0000-0001-8235-8572 Дина Битебаева8, http://orcid.org/0000-0001-8235-8572 Толебай К. Рахыпбеков9, http://orcid.org/0000-00039232-1579 1 Гунма университетінін медицина мектебі, Қоғамдық денсаулық сақтау департаменті, Гунма, Жапония; 2 Семей мемлекеттік медицина университеті, Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы, Семей, Қазақстан; 3 Хиросима университеті, Радиациялық биология және медицина ғылыми-зерттеу институты, Хиросима, Жапония; 4 Шимани университетінің медицина факультеті, Жалпы медицина департаменті, Шимани, Жапония; 5 «Такейчи» ауруханасы, Хиросима, Жапония; 6 Шимани университетінің медицина факультеті, Шимани, Жапония; 7 Семей мемлекеттік медицина университеті, Неврология, психиатрия және жұқпалы аурулар кафедрасы, Семей, Қазақстан; 8 Семей мемлекеттік медицина университеті, Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы, Семей, Қазақстан; 9 Семей мемлекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан.

UDC 616.89-008.441.44-343.851(51) Түйіндеме   СУИЦИД СОҢҒЫЗЕРТТЕУЛЕРНӘТИЖЕЛЕРІНІҢНЕГІЗІНДЕОҢТҮСТІККОРЕЯМЕНЖАПОНИЯАДАМНЫҢӨЗІН-ӨЗІАЛДЫНАЛУҮШІН СІЛТЕМЕЛЕР ШАРАЛАР: КӨЗҚАРАСАЗИЯҚАЛҒАНЖӘНЕӘЛЕМДЕГІАДАМНЫҢӨЗІН-ӨЗІАЛДЫНАЛУҮШІНБОЛАШАҚШАРАЛАРДЫӘЗІРЛЕУКЕЗІНДЕПАЙДАЛАНЫЛУЫ ТИІС   Кен Иное1, http://orcid.org/0000-0002-0710-481X Найля Чайжунусова2, http://orcid.org/0000-0002-6660-7118 М... Читать далее

год: 2016 выпуск №2

ҰЙҚЫ ТАМЫР МЕН ЖҮРЕК ТАМЫРЛАРЫНЫҢ БІРІКТІРІЛГЕН ЗАҚЫМДАЛУЫНДА ИНФРАРЕНАЛЬДІ АОРТА АНЕВРИЗМАЛАРЫНЫҢ АШЫҚ ПРОТЕЗДЕУ КЕЗІНДЕ ИШЕМИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУЫ

Жазба жазу күні: 13-05-2016 Автор(ы): Андрей А. Карпенко1, Ахметкали З. Дюсупов2, Алтай А. Дюсупов2 http://orcid.org/0000-0003-0875-1020, Есен О. Масалимов2, Бекжан С. Буланов2, Фархад Т. Адылханов2, Ерсын Т. Сабитов2, Мерей Н. Иманбаев2 1 ФММ «Новосибирск қаласының академик Е.Н. Мешалкин атындағы қанайналым патологиясың ғылыми зерттеу институты, Гибрид және тамыр хирургия орталығы. Новосибирск қ., Ресей Федерациясы 2 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан Республикасы

УДК 616.136-005.4-616.1-084   Түіндеме ҰЙҚЫ ТАМЫР МЕН ЖҮРЕКТАМЫРЛАРЫНЫҢБІРІКТІРІЛГЕНЗАҚЫМДАЛУЫНДАИНФРАРЕНАЛЬДІАОРТААНЕВРИЗМАЛАРЫНЫҢАШЫҚПРОТЕЗДЕУКЕЗІНДЕИШЕМИЯЛЫҚ АСҚЫНУЛАРДЫҢАЛДЫНАЛУЫ   Андрей А. Карпенко1, Ахметкали З. Дюсупов2, Алтай А. Дюсупов2 http://orcid.org/0000-0003-0875-1020, Есен О. Масалимов2, Бекжан С. Буланов2, Фархад Т. Адылханов2, Ерсын Т. Сабитов2, Мерей Н.... Читать далее

год: 2016 выпуск №2