ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МИКРООРГАНИЗМОВ, НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ВЫЗЫВАЮЩИХ ВНЕБОЛЬНИЧНУЮ ПНЕВМОНИЮ У ДЕТЕЙ В ГОРОДАХ АЛМАТЫ И СЕМЕЙ

Автор(ы): К.Ш. Амренова, Р.Е. Кулубеков, Н.Е. Аукенов, Н.А. Жоргатаева, А.О. Изгутенова Государственный медицинский университет города Семей Объединенная учебная научная лаборатория

Тұжырым Семей және Алматы қалаларында антибактериялдық препараттардын белсенділігін ара қатынасын ауруханадан тыс пневмония қозғырыштарын айрықша тағы бір рет дамуын нақты нозология аймақаралықәртүрлі Талдау көрсеткенін растаймын.   Summary The analysis showed that activity antibacterial remedies to microorganisms, which causes unhospitality pneumonia in Semey and Almaty towns, very differen... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

РОЛЬ АНТИТРОМБОЦИТАРНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА

Автор(ы): Г.Т. Киыкбаева АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Тұжырым ЖҮРЕК ИШЕМИЯЛЫҚ АУРУЫНДА АНТИТРОМБОЦИТАРЛЫҚ ЕМДЕРДІҢ МАҢЫЗЫ Г.Т. Киыкбаева Бұл мақалада жүрек ишемиялық ауруымен ауыратын науқастарда антитромбоцитарлық емдер қолданылуы қарастырылады; аспирин және клопидогрел препараттарын жеке бөлек пайдалану нәтижелілігі және де бұл екеуін қоса қолданатын жағдайлар көрсетіледі.   Summary ROLE OF ANTITHROMBOTIC THERAPY IN TREATMENT OF PATIENTS WITH... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ МЕРЦАТЕЛЬНОЙ АРИТМИИ

Автор(ы): У.Р. Аргандыкова1, Г.Т. Киыкбаева 2, Ф.Т. Апбасова 3, А.К. Жилкайдарова4, А.О. Шалгумбаева5 КГКП «Больница скорой медицинской помощи», г. Павлодар1, АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана2, КГКП «Центр первичной медико-санитарной помощи №12», г. Семей3, Медицинское объединение №1, с. Таскескен4, ГУ «Военный госпиталь г. Аягоз»5

Тұжырым ЖЫПЫЛЫҚТАҒЫШ АРИТМИЯНЫ ЕМДЕУДЕГІ ЗАМАНАУИ КӨЗҚАРАС У.Р. Аргандыкова, Г.Т. Киыкбаева, Ф.Т. Апбасова, А.К. Жилкайдарова,А.О. Шалгумбаева Бұл мақалада жыпылықтағыш аритмия жағдайында қолданылатын заманауи емдік шаралар тұралы шолу жасалған. Емдеу принциптерінің негізгі бағыттары қарастырылады. Жүрек ырғағын қалпына келтіру және жыпылықтағыш аритмияны қайтармай тек қана жүрек соғу жиілігін ба... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОРОНАРНОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Автор(ы): Г.Т. Киыкбаева АО «Республиканский диагностический центр», г. Астана

Тұжырым ЖҮРЕКТІҢ КОРОНАРЛЫҚ АУРУЫН ЕМДЕУДЕГІ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕР Г.Т. Киыкбаева Бұл мақалада жүректің коронарлық ауруымен ауыратын науқастарды емдеу мәселесі қарастырылады: коронарлық артерияларға тамырлар арқылы катетер еңгізу немесе хирургиялық жолмен емдеу тәсілдері қай кезде қолданылатыны, дәрі-дәрмекпен емдеу тәсілдерінің маңызы, терапия саласындағы дәрігерлердің осындай науқасты бақылап емдеге... Читать далее

год: 2012 выпуск №1

ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ

Автор(ы): Г.Т. Киыкбаева1, Г.К. Омарова2, Г.Х. Шерьязданова2, А.К. Жилкайдарова3,А.О. Шалгумбаева4 АО «Республиканский Диагностический центр», г. Астана1, КГКП «Городская больница №2», г. Семей2, Медицинское объединение №1, с. Таскескен3, ГУ «Военный госпитальг г.Аягоз»4

Тұжырым ӨКПЕНІҢ СОЗЫЛМАЛЫ ОБСТРУКЦИЯЛЫҚ АУРУЫНЫҢ ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕ ЗАМАНАУИ ЕМДЕЛУІ Г.Т. Киыкбаева, Г.К. Омарова, Г.Х. Шерьязданова, А.К. Жилкайдарова, А.О. Шалгумбаева Бұл мақалада өкпенің созылмалы обструкциялық ауруы (ӨСОА) диагностикасы және емдеу аспектілері жөнінде мәліметтер келтірілген. Бұл аурудың пайда болу себептері, клиникалық көріністері, диагностикасы және емдеу принциптеріне қатыс... Читать далее

год: 2012 выпуск №1