БАЛАЛАРДАҒЫ ДӘНЕКЕР ТІННІҢ ДИСПЛАЗИЯ МӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ

Жазба жазу күні: 21-07-2015 Автор(ы): А. Ж. Абылгазинова¹, Т. Х. Рымбаева2, М. Р. Мадиева ³, А. Ж. Байбусинова4 Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Казахстан 1«Медицина» мамандығы бойынша 2 – ші оқу жылының PhD докторанты, 2 Дипломнан кейінгі және қосымша білім беру кафедрасы, 3 Онкология және визуалды диагностика кафедрасы, 4«Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша 2 – ші оқу жылының PhD докторанты

БАЛАЛАРДАҒЫ ДӘНЕКЕР ТІННІҢДИСПЛАЗИЯМӘСЕЛЕЛЕРІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ: ӘДЕБИЕТТЕРДІ ШОЛУ   А. Ж. Абылгазинова¹, Т. Х. Рымбаева2, М. Р. Мадиева ³, А. Ж. Байбусинова4   Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Казахстан 1«Медицина» мамандығы бойынша 2 – ші оқу жылының PhD докторанты, 2 Дипломнан кейінгі және қосымша білім беру кафедрасы, 3 Онкология және виз... Читать далее

год: 2015 выпуск №3

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ КӨЛДЕНЕҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ (КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ) ЗЕРТТЕУЛЕР

Жазба жазу күні: 13-11-2015 Автор(ы): А. М. Гржибовский1-3, С. В. Иванов4, М. А. Горбатова2

ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫКӨЛДЕНЕҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ (КОРРЕЛЯЦИЯЛЫҚ)ЗЕРТТЕУЛЕР   А. М. Гржибовский1-3, С. В. Иванов4, М. А. Горбатова2   1 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 2 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 3 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан; 4 И. И. Меч... Читать далее

год: 2015 выпуск №5

ЛОКАЛДЫ ИММУНИТЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІН МОНИТОРЛАУМЕН ЖАЛПАҚ ҚЫЗЫЛ ТЕМІРЕТКІ ФОНЫНДА СОЗЫЛМАЛЫ ГЕНЕРАЛИЗДЕНГЕН ПАРОДОНТИТПЕН НАУҚАСТАРДЫ КЕШЕНДІ ЕМДЕУДІҢ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ

Жазба жазу күні: 13-11-2015 Автор(ы): О. В. Елисеева, И. И Соколова Харьков ұлттық медициналық университеті, Харьков қ., Украина

UDC [616.314.17-008.1:616.516]-08:612.017.1   ЛОКАЛДЫ ИММУНИТЕТ КӨРСЕТКІШТЕРІНМОНИТОРЛАУМЕНЖАЛПАҚҚЫЗЫЛТЕМІРЕТКІФОНЫНДАСОЗЫЛМАЛЫГЕНЕРАЛИЗДЕНГЕН ПАРОДОНТИТПЕН НАУҚАСТАРДЫКЕШЕНДІЕМДЕУДІҢТИІМДІЛІГІНБАҒАЛАУ   О. В. Елисеева, И. И Соколова   Харьков ұлттық медициналық университеті, Харьков қ., Украина   Кіріспе.Ауыз қуысы сілемейлі қабығындағы және және паро... Читать далее

год: 2015 выпуск №5

ІСІК ГЕНЕЗІНІҢ МЕХАНИКАЛЫҚ САРЫ АУРУМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДЫ КЕШЕНДІ ЕМДЕУГЕ РЕНТГЕНОХИРУРГИЯЛЫҚ АРАЛАСУ

Жазба жазу күні: 13-11-2015 Автор(ы): Ю. В. Авдосьев1,2, В. В. Бойко1, Т. А. Гришина1, О. Ю. Лаврентьева1 1 Украина Ұлттық медициналық ғылымдар академиясы В.Т. Зайцев атынд. жалпы және шұғыл хирургия институты, Харьков қ., Украина; 2 Дипломнан кейінгі білім беру Харьков медициналық академиясы. Онкология және балалар онкологиясы кафедрасы, Харьков қ., Украина

УДК 616.36-008.5-006-089+617-089:615.849.1 ІСІК ГЕНЕЗІНІҢМЕХАНИКАЛЫҚСАРЫАУРУМЕНАУЫРАТЫННАУҚАСТАРДЫКЕШЕНДІЕМДЕУГЕРЕНТГЕНОХИРУРГИЯЛЫҚАРАЛАСУ   Ю. В. Авдосьев1,2, В. В. Бойко1, Т. А. Гришина1, О. Ю. Лаврентьева1   1Украина Ұлттық медициналық ғылымдар академиясы В.Т. Зайцев атынд. жалпы және шұғыл хирургия институты, Харьков қ., Украина; 2Дипломнан кейінгі білім беру&nbs... Читать далее

год: 2015 выпуск №5

CЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ НЕВРОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМІНІҢ МӘЛІМЕТТЕРІ БОЙЫНША МИАСТЕНИЯНЫҢ КЛИНИКАЛЫҚ ФОРМАЛАРЫНЫҢ ЖИІЛІГІ ЖӘНЕ АУРУДЫҢ АҒЫМЫНА БАЙЛАНЫСТЫ ЖҮРГІЗУ ТАКТИКАСЫНЫҢ СҰРАҚТАРЫ

Жазба жазу күні: 13-11-2015 Автор(ы): Т. В. Каймак, А. Н. Нуртасова, Н. Б. Омаров, Р. Ж. Бактыбаева, Г. А. Танышева Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан

УДК 616.831.8-009.17   CЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ НЕВРОЛОГИЯЛЫҚБӨЛІМІНІҢМӘЛІМЕТТЕРІБОЙЫНШАМИАСТЕНИЯНЫҢКЛИНИКАЛЫҚФОРМАЛАРЫНЫҢЖИІЛІГІЖӘНЕАУРУДЫҢАҒЫМЫНАБАЙЛАНЫСТЫ ЖҮРГІЗУТАКТИКАСЫНЫҢСҰРАҚТАРЫ   Т. В. Каймак, А. Н. Нуртасова, Н. Б. Омаров, Р. Ж. Бактыбаева, Г. А. Танышева   Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан   2013-2014 жылдар кезеңіндегі Се... Читать далее

год: 2015 выпуск №5