ЭКОНОМИКАЛЫҚЫНТЫМАҚТАСТЫҚ ЖӘНЕДАМУШЫҰЙЫМДАРЖЕКЕМЕМЛЕКЕТТЕРІ– МҮШЕЛЕРІНДЕГІ 2 ТҮРДЕГІҚАНТДИАБЕТІНАУҚАСТАРҒААЛҒАШҚЫМЕДИКО-САНИТАРЛЫҚКӨМЕКТІҰЙЫМДАСТЫРУ

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Айгул Е. Тажиева 1, http://orcid.org/0000-0002-8983-1868 Виталий Л. Резник 2, http://orcid.org/0000-0002-2776-6239 Андрей М. Гржибовский 3-6,http://orcid.org/0000-0002-5464-0498 1Қазақ медициналық университеті «ҚДЖМ», Алматы, Қазақстан; Аль–Фараби атынд. Қазақ ұлттық университеті, Алматы, Қазақстан; 3 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 4 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 5 Солтүстік - Шығыс Федералдық Университеті, Якутскқ., Ресей; 6 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан;

Осы шолуда даму деңгейі әртүрлі жеке мемлекеттердегі 2 түрдегі қант диабетімен науқастарға алғашқы медико-санитарлық көмекті ұйымдастырудың әлемдіктәжірибесі талданған. Жұмыс ағылшын – орыс тілді нұсқаларда жарияланған әдебиетті жартылай жүйелі шолудан тұрады. Мақалаларды іздестіру мынадай негізгі сөздер бойынша өткізілді:«2 түрдегі қант диабеті», «алғашқы медико-санитарлық... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

ST-СЕГМЕНТ КӨТЕРІЛУМЕНЕНМИОКАРДИНФАРКТПЕННАУҚАСТАРДЫЖҮРГҮЗУБОЙЫНША2017 ЖЫЛДЫҢ ЕУРОПАЛЫҚҰСЫНЫМДАРТУРАЛЫБАЯНДАУ

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Ахметжан М. Галимжанов, http://orcid.org/0000-0002-1605-9512 Семей Мемлекеттік Медицина Университеті, Терапия бойынша интернатура кафедрасы, Семей қ., Қазақстан.

2017 жылда ST-сегмент көтерілуменен миокард инфарктпен науқастарды жүргүзу бойынша жанартылған Еуропалық ұсынымдар жарияланған. Бұл мақалада осы ұсынымдардың жанартылған тұстары және біздің елімізде осы нұсқауларды пайдалану мүмкіндіктері туралы баяндалған. Зерттеу мақсаты: ауқымды дәлелді базасында негізделген 2017 жылдың  ұсыныстардың негізгі түінділерді анықтау және оларды Қазақстанны... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

БҮЙРЕКТІҢСОЗЫЛМАЛЫАУРУЫКЕЗІНДЕГІАРТЕРИАЛДЫГИПЕРТОНИЯНЫЕМДЕУДІҢДАМУМЕХАНИЗМДЕРІМЕНПРИНЦИПТЕРІНЕ, ҚАУІПТІЛІГІНБАҒАЛАУДЫҢ ЗАМАНАУИ ӘДІСТЕР

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Кирилл С. Мильчаков Ресей Федерациясы денсаулық сақтау Министрлігі И.М. Сеченов атынд. Бірінші Москва мемлекеттік медициналық университеті, Москва қ., Ресей Федерациясы.

Кіріспе:Бүйректің созылмалы ауруы (БСА) қан айналымы жүйелері аурулары және жүрек –тамыр асқынулары дамуы қаупінің тәуелсіз факторы болып табылады. Артериалды гипертония (АГ) симптомдық гипертензияның ең жиі себептері нефрологиялық аурулардың салдары болып табылады. Мақсаты: бүйректің созылмалы ауруы кезінде артериалды гипертонияны емдеудегі даму принциптері дамуы  қаупі бойынша ғылыми ... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

БАЛАЛАРДЫҢӨКПЕЛІК ГИПЕРТЕНЗИЯМЕН АСҚЫНҒАН ТУАБІТКЕНЖҮРЕКАҚАУЛАРЫ. ДИАГНОСТИКАСЫ ЖӘНЕЕМІ. ӘДЕБИ ШОЛУ.

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Елена И. Хагай 1, http://orcid.org/0000-0001-5323-4001 Гузяль Д. Абильмажинова 2, http://orcid.org/0000-0003-0007-9890 Семей қаласы Мемлекеттік МедициналықУниверситетініңПавлодарқаласындағы филиалы 1"Медицина" мамандығыбойынша 2-оқужылыныңмагистранты; 2Ішкі аурулар кафедрасы. Павлодар қаласы, Қазақстан Республикасы

Кіріспе. Балалар мен жасөспірімдер сырқаттанушылық құрылымында туа біткен жүрек ақаулары (ТЖА) алдыңғы орындардың бірін алады. Жүректің туа біткен ауытқушылықтарын, диагностика және емдеудің әдістері зерттеу ХХ ғасырдың 30-шы жылдарында басталды. Және осы уақытқа дейін бұл проблема өзекті болып табылады, өйткені әлі күнге дейін ТЖА ерте диагностикалау алгоритмі жоқ. Көптеген ТЖА ең жиі және а... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

РАДИЯЦИЯЛЫҚӘСЕРБОЛҒАНАЙМАҚТҰРҒЫНДАРЫНЫҢПСИХОЛОГИЯЛЫҚСТАТУСЫНБАҒАЛАУ: ЖҮЙЕЛІШОЛУ

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Альмира М. Манатова 1, Юлия М. Семенова 1, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Людмила М. Пивина 1, Татьяна И. Белихина 1, Алтай А. Дюсупов1, http://orcid.org/0000-0003-0875-1020 Анар А. Рахимжанова 2 1Семей мемелекеттік медицина университеті, Семей, Қазақстан; 2КМҚК «Күршім аудандық орталық ауруханасы», Күршім а., Қазақстан

Кіріспе: Радияциялық әсер болған аймақтарда тұратын адамдарда медико-психологиялық қысымға әкелетін стресстік жағдай туындайды. Мақсаты: Экологиялық қолайсыз аймақ тұрғындарының психикалық денсаулығына баға беретін ғылыми ақпаратты жүйелі түрде іздеу. Құралдар мен әдістер. Ғылыми басылымдар дәлелдеу медицинасының базалары (PubMed, CochraneLibrary, TripDatabase, ResearchGat... Читать далее

год: 2017 выпуск №5