ИНСУЛЬТАН КЕЙІНГІ АУЫРУ ЖӘНЕ БҰЛШЫҚ ЕТ ТОНУСЫН КӨТЕРУ ОҢАЛТУ ӘЛЕУЕТІН ТӨМЕНДЕТУ ФАКТОРЛАРЫ РЕТІНДЕ. НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРЛЫ ӘДІС

Жазба жазу күні: 11-01-2017 Автор(ы): Эльмира О. Аманова ¹, http://orcid.org/0000-0003-3418-7996 Виталий В. Ковальчук 2,3, http://orcid.org/0000-0002-1004-2162 Тимур И. Миннуллин 3, http://orcid.org/0000-0001-8985-4878 Талгат Н. Хайбуллин 4, http://orcid.org/0000-0003-1886-0538 1Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркестан, Қазақстан; 2 Медициналық оңалту орталығы СПб ГУЗ «Н.А. Семашко атындағы №38 Қалалық аурухана», Санкт-Петербург қ., Россия; 3 Санкт-Петербург Мемлекеттік Университеті, Медициналық факультет, Санкт-Петербург қ., Россия; 4 Семей қаласының Мемлекеттік медициналық университеті, Семей қ., Қазақстан Республикасы

УДК 616.831-005+616-009.1-08   Түйіндеме ИНСУЛЬТАНКЕЙІНГІ АУЫРУ ЖӘНЕБҰЛШЫҚ ЕТ ТОНУСЫН КӨТЕРУОҢАЛТУӘЛЕУЕТІНТӨМЕНДЕТУФАКТОРЛАРЫРЕТІНДЕ. НАУҚАСТАРДЫ ЖҮРГІЗУГЕ МУЛЬТИДИСЦИПЛИНАРЛЫ ӘДІС   Эльмира О. Аманова ¹, http://orcid.org/0000-0003-3418-7996 Виталий В. Ковальчук 2,3, http://orcid.org/0000-0002-1004-2162 Тимур И. Миннуллин 3, http://orcid.org/0000-0001-8985-4878 Талгат Н. Хайбуллин ... Читать далее

год: 2016 выпуск №6

ҚАЗАҚСТАНДА ЖӘНЕШЕТЕЛДЕЕҢБЕКЕТУЖАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРАРАСЫНДАҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫНОНКОЛОГИЯЛЫҚСКРИНИНГТІҢТИІМДІЛІГІНБАҒАЛАУНӘТИЖЕЛЕРІ. ЖҮЙЕЛІӘДЕБИЕТТІКШОЛУ

Жазба жазу күні: 11-01-2017 Автор(ы): Мырзатай А. Булешов 1,2, http://orcid.org/0000-0002-7472-1703 Карлыгаш Н. Тажибаева 2, http://orcid.org/0000-0003-4947-17 Айжан М. Булешова 1, http://orcid.org/0000-0001-9705-1119 Aндрей М. Гржибовский 2-5,http://orcid.org/0000-0002-5464-0498 1 Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтикалық академиясы, Шымкент қ., Қазақстан; 2 Х.А. Ясави ат. Халықаралық Қазақ – Түрік Университеті, Туркістан қ., Қазақстан; 3 Қоғамдық Денсаулық сақтау Ұлттық Институты, Осло қ., Норвегия; 4 Солтүстік Мемлекеттік Медициналық Университеті, Архангельск қ., Ресей; 5 Солтүстік-Шығыс Федералдық университеті, Якутск қ., Ресей.

УДК 616.-006.07-084  574.   ҚАЗАҚСТАНДА ЖӘНЕШЕТЕЛДЕЕҢБЕКЕТУЖАСЫНДАҒЫ ТҰРҒЫНДАРАРАСЫНДАҰЙЫМДАСТЫРЫЛАТЫНОНКОЛОГИЯЛЫҚСКРИНИНГТІҢТИІМДІЛІГІНБАҒАЛАУНӘТИЖЕЛЕРІ. ЖҮЙЕЛІӘДЕБИЕТТІКШОЛУ   Мырзатай А. Булешов 1,2,  http://orcid.org/0000-0002-7472-1703 Карлыгаш Н. Тажибаева 2, http://orcid.org/0000-0003-4947-17 Айжан М. Булешова 1, http://orcid.org/0000-0001-9705-1119 Aндрей М. Гржибовск... Читать далее

год: 2016 выпуск №6

КӘСІБИ ТАҒЫЛЫМДАМАЛАРДЫ ИНТЕРНАТУРА БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА ЕҢГІЗУ ҚАЖЕТТІЛІГІ ТУРАЛЫ. ӘДЕБИЕТ ШОЛУ

Жазба жазу күні: 11-01-2017 Автор(ы): Дина М. Битебаева, http://orcid.org/0000-0002-0225-3234 Гульназ Н. Танатарова, http://orcid.org/0000-0002-5447-7862 Шарбану О. Уйсенбаева, http://orcid.org/0000-0002-4333-5164 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, Семей қ., Қазақстан

УДК 614.2+378-005.963   О НЕОБХОДИМОСТИ ВНЕДРЕНИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ИНТЕРНАТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАЖИРОВОК. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ   Дина М. Битебаева,http://orcid.org/0000-0002-0225-3234 Гульназ Н. Танатарова,http://orcid.org/0000-0002-5447-7862 Шарбану О. Уйсенбаева,http://orcid.org/0000-0002-4333-5164   Государственный медицинский университет города Семей, г. Семей, Казах... Читать далее

год: 2016 выпуск №6

РАДИАЦИЯ ӘСЕРІНЕН ТУЫНДАҒАНӨКПЕЗАҚЫМДАНУЛАРЫ.ӘДЕБИЕТТЕРГЕШОЛУ

Жазба жазу күні: 11-01-2017 Автор(ы): Дархан Е. Узбекoв¹,http://orcid.org/0000–0003–4399–460X Масахару Хоши²,http://orcid.org/0000–0001–6978–0883 НайляЖ. Чайжунусова³,http://orcid.org/0000–0002–6660–7118 Дария М. Шабдарбаева¹,http://orcid.org/0000–0001–9463–1935 Нурлан Б. Саякенoв¹,http://orcid.org/0000–0002–5082–7554 Семей қаласының мемлекеттік медицина университеті, ¹ Патoлoгиялық анатoмия және сoт медицина кафедрасы, ³ Тағамтану және гигиеналық пәндер кафедрасы, Семей қ., Қазақстан; ² Хиросима университеті, Радиациялық биология және медицина ғылыми–зерттеу институты, Хиросима, Жапония

UDС616–091/–092.19+616.24+614.876   Түйіндеме   РАДИАЦИЯ ӘСЕРІНЕН ТУЫНДАҒАНӨКПЕЗАҚЫМДАНУЛАРЫ.ӘДЕБИЕТТЕРГЕШОЛУ   Дархан Е. Узбекoв¹,http://orcid.org/0000–0003–4399–460X Масахару Хоши²,http://orcid.org/0000–0001–6978–0883 НайляЖ. Чайжунусова³,http://orcid.org/0000–0002–6660–7118 Дария М. Шабдарбаева¹... Читать далее

год: 2016 выпуск №6

КӨП ДӘРІЛЕРГЕ ТӨЗІМДІ ТУБЕРКУЛЕЗ. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ

Жазба жазу күні: 11-01-2017 Автор(ы): Кулия Скак, http://orcid.org/0000-0003-4131-9491, Жанара Б. Нуртазина, Нурлан С. Тәбріз 1Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті, Фтизиатрия кафедрасы, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы

УДК 616.24.002.5-085   КӨПДӘРІЛЕРГЕТӨЗІМДІТУБЕРКУЛЕЗ. ӘДЕБИЕТТЕРГЕШОЛУ   Кулия Скак, http://orcid.org/0000-0003-4131-9491, Жанара Б. Нуртазина, Нурлан С. Тәбріз   1Қарағанды Мемлекеттік Медицина Университеті, Фтизиатрия кафедрасы, Қарағанды қ., Қазақстан Республикасы   Түйіндеме   Кіріспе. Дәріге төзімді туберкулез біздің заманымыздың жаһандық мәселелердің бірі болып табы... Читать далее

год: 2016 выпуск №6