ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢЭКОЛОГИЯЛЫҚҚОЛАЙСЫЗАУМАҚТАРДЫҢХАЛҚЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚЖАҒДАЙЫНЖӘНЕМЕДИЦИНАЛЫҚЗЕРТТЕУЛЕРДІҢӘДІСНАМАЛЫҚНЕГІЗДЕРІНІҢЭКОЛОГИЯЛЫҚБАҒАЛАУЫ

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Татьяна И. Белихина, Людмила М. Пивина, Алтай А. Дюсупов, http://orcid.org/0000-0003-0875-1020 Юлия М. Семенова, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Альмира М. Манатова, Найля Ж. Чайжунусова, httр://оrcid.оrg/0000–0002–6660–7118 Семей Мемлекеттік Медицина Университеті, Семей қ., Қазақстан.

Кіріспе. Еліміздің денсаулық жағдайы мен халықтың өмір сүру ұзақтығы стратегиялық міндеті болып табылады. Қазіргі уақытта Қазақстаннын қөптеген индустрияландырылған аумақтарында - Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, Ақтөбе облыстарында қоршаған ортаға түсетін антропогендік және техногендік өндірістік тәуекелдердің ұлғаюының өсуі және олардың өз кезегінде, халыққа деген экологиялық жуктемесін арт... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАНДА АРТЕРИЯЛЫҚ ГИПЕРТОНИЯМЕН АУЫРАТЫН НАУҚАСТАРДА АНТИГИПЕРТЕНЗИВТІК ТЕРАПИЯНЫҢ БЕЙІМДІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН ФАКТОРЛАР

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Айгерим Е. Мусина, http://orcid.org/0000-0002-0114-5397 Райхан Е. Тулеутаева, http://orcid.org/0000-0001-1312-1965 Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, Фармакология және дәлелді медицина кафедрасы Семей қаласы, Казақстан

Зерттеу мақсаты – Шығыс Қазақстан тұрғындары популяциясында артериалды гипертензиямен ауыратын науқастардың медикаментозды терапияға бейімділігіне әлеуметтік-экономикалық, клиникалық және фармакоэпидемиологиялық факторлардың әсер ету анализі. Материалдар мен әдістер: Зерттеу дизайны – бірмезеттік көлденең зерттеу. Зерттеуге 25-80 жас аралығындағы артериалды гипертензияме... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

ЖҮКТІЛІККЕБАЙЛАНЫСТЫПЛАЗМАЛЫҚА - АҚУЫЗЫ (РАРР-А) МӨЛШЕРІНІҢҰРЫҚТЫҢДАМУБҰЗЫЛЫСТАРЫНАӘСЕРІ

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Анар С. Кыстаубаева 1, http://orcid.org/0000-0002-8712-3307 Гульяш А. Танышева 1, http://orcid.org/0000-0002-9074-6302 Меруерт Г. Шарипова 1, Салтанат С. Кырыкбаева 2, http://orcid.org/0000-0001-6151-6025 Юлия М. Семенова 3, http://orcid.org/0000-0003-1324-7806 Ион Бологан 4 Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті, 1Акушерия жәнегинекологиябойыншаинтернатуракафедрасы, 2Қоғамдық денсаулықсақтаукафедрасы 3 Хирургиялықауруларкафедрасы Семейқаласы, Казақстан 4Н. Тестемицану атындағыМедицинажәнеФармациямемлекеттікуниверситеті, №1 акушерия жәнегинекологиякафедрасы, Кишиневқаласы, Молдова

Кіріспе: Ұрықтың даму кауіпін болжайтын тәсілдерді іздестіру, заманауи акушерліктің өзекті сұрақтарының бірі болып табылады. Жүктілік кезінде трофобластпен өндірілетін плазмалық А-ақуызы(РАРР-А), ұрықтың хромосомдық мутацияларын анықтау предикторы түрінде кеңінен қолданылады. Соңғы жылдары жүктіліктің І үшайлығында РАРР-А мөлшерінің төмендеуі және артынын ұрықтың жатырішілік дамуының тежелуі ... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

ЖАНҰЯТАРИХЫНДАПСИХИКАЛЫҚБҰЗЫЛЫСТАРЫ БАРЖӘНЕЖОҚПАЦИЕНТТЕРДЕГІҮРЕЙЛЕНУБҰЗЫЛЫСТАРЫНЫҢКЛИНИКАЛЫҚ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІНСАЛЫСТЫРУ

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Кен Иное 1, http://orcid.org/0000-0002-0710-481X Хисанобу Кайя 2, http://orcid.org/0000-0002-8701-5015 Наоми Хара 3, http://orcid.org/0000-0002-3539-1107 Южи Оказаки 4, http://orcid.org/0000-0003-1308-0284 1 Кочин Медициналық қызмет көрсету орталығы, Кочин медициналық мектебі, Кочин, Жапония; бұрынғы психиатрия кафедрасы, неврология бөлімі, Медицинаның жоғарғы мектебі, Миэ университеті, Миэ, Жапония; 2 Варакукай корпорациясының психикалық клиникалы Медициналық институты, Аичи, Жапония; 3Балалар нейропсихиатрия бөлімі, Жоғарғы медицина мектебі, Токия университеті, Токио, Жапония; бұрын, психиатрия бөлімі, нейроғылым бөлімі, жоғарғы медициналық мектебі, Миэ университеті, Миэ, Жапония; 4Мичину әскери ауруханасы, Нагасаки, Жапония; Токия астаналық Мацудзава әскери ауруханасы, Токио, Жапония; бұрын, психиатрия бөлімі, неврология бөлімі, Медицинаның жоғарғы мектебі, Миэ университеті, Миэ, Жапония;

Кіріспе.Үрейлену бұзылыстары немесе кішігірім пароксизмалды мазасыздану созылмалы ағымды болып келетін болғандықтан ол жиі басқа психикалық бұзылыстармен қатар жүретіні белгілі. Сондықтан осы зерттеу үрейлену бұзылыстары себептерін, емін, алдын-алу шараларын түсіндіруге арналған. Мақсаты: Бұл зерттеудің мақсаттарының бірі үрейлену бұзылыстары бар науқастардың тустарында  психикалық бұзыл... Читать далее

год: 2017 выпуск №5

СОЗЫЛМАЛЫ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТПЕН НАУҚАСТАРДАҒЫБҮЙРЕКТІҢСОЗЫЛМАЛЫАУРУЛАРЫНЫҢҮДЕУҚАУПІФАКТОРЛАРЫНЫҢТАРАЛУЫНБАҒАЛАУ

Жазба жазу күні: 12-11-2017 Автор(ы): Кирилл С. Мильчаков Ресей Федерациясы денсаулық сақтау Министрлігі И.М. Сеченов атынд. Бірінші Москва мемлекеттік медициналық университеті, Москва қ., Ресей Федерациясы.

Кіріспе: бүйректің созылмалы ауруының тиімді алдын алу оның даму қаупі факторларын ерте анықтау, оларды стратификациялау бойынша іс–шараларды әдістеу және патологияның оңтайлы диагностикалық маркерлерін  іздестіру негізінде мүмкін. Мақсаты:созылмалы гломерулонефритпен науқастардағы бүйректің созылмалы ауруларының үдеу қаупі факторларының таралуынанықтау. Материалдары жәнеәдістері.&... Читать далее

год: 2017 выпуск №5